Aktualności

Biskup Eugenio Andrés Lira RugarcíaBiskup Eugenio Andrés Lira Rugarcía

 

Pierworodny syn z małżeństwa utworzonego przez inżyniera chemika Eugenio B. Lira i Guadalupe Rugarcía y Bou (nie żyją), urodził się w Puebla City, w Meksyku, 24 lipca 1965 roku. Jego jedyna siostra ma na imię Gabriela.

W 1984 roku wstąpił do Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri w Puebla, studiując filozofię i teologię w Papieskim Wyższym Seminarium Duchownym w Puebla (1984-1991), jednocześnie pełniąc funkcję kierownika domu formacyjnego Oratorium w Puebla (1986-1995). Diakonat otrzymał 27 maja 1990 roku w kościele Kongregacji „La Concordia”, a święcenia kapłańskie otrzymał 22 lutego 1991 roku z rąk bpa Rosendo Huesca Pacheco, arcybiskupa Puebla.

W 1993 roku Delegat Stolicy Apostolskiej dla Oratorium o. Michel Napier COr zatwierdził go jako Rektora Domu Formacji, mianując go również Mistrzem Nowicjuszy, odpowiedzialnym za Świecki Oratorium i kustoszem „La Concordia”.

Bp Rosendo Huesca Pacheco, arcybiskup Puebli, mianował go profesorem w Papieskim Wyższym Seminarium Duchownym w Puebli (1993-2001); pełnił w nim później również funkcję Ojca Duchownego (1997-2001). W 1995 roku rozpoczął podyplomowe studia filozoficzne, uzyskując dyplom Uniwersytetu w Puebla (2002).

Po zwróceniu się o eksklaustrację do Kongregacji Oratorium i uzyskaniu od niej aprobaty, został inkardynowany do Archidiecezji Puebla (1998), gdzie posługiwał jako wikariusz parafialny w parafii Matki Bożej Najświętszego Serca (1995-1996), w parafii Matki Bożej Nadziei (1996-2010) oraz jako rektor Kościoła Matki Bożej Drogi (2010-2011). Pełnił także funkcję dyrektora Międzynarodowego Centrum Miłosierdzia Bożego (1997-2016) oraz przewodniczącego Diecezjalnej Komisji ds. Komunikacji Społecznej (1999-2016). W prowincji kościelnej był koordynatorem posługi pastoralnej diecezji Puebla, Tlaxcala, Huajuapan de León i Tehuacán (2002).

24 lutego 2011 roku papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym Pueblia. 12 kwietnia 2011 roku z rąk bpa Victora Sanchez Espinosa, arcybiskupa Puebla, przyjął święcenia biskupie. W latach 2011-2016 był wikariuszem generalnym i wikariuszem biskupim ds. życia konsekrowanego, zajmował się także parafiami sześciu stref duszpasterskich.

W latach 2012-2015 był sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Meksyku (CEM) oraz, z urzędu, członkiem Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej (CELAM). W 2016 roku pełnił funkcję generalnego koordynatora podróży apostolskiej papieża Franciszka do Meksyku. 

W dniu 22 września 2016 roku Ojciec Święty Franciszek mianował go biskupem Matamoros. 22 listopada 2016 roku bp Eugenio Lira rozpoczął swoją posługę biskupią w diecezji Matamoros, jako jej szósty biskup. Obecnie jest odpowiedzialny także za wymiar tworzenia diecezji i prowincji kościelnych Konferencji Episkopatu Meksyku (CEM).

 

na podstawie: www.oratoriosanfilippo.orgdiocesisdematamoros.org