Aktualności

bł. Jan Juwenalis Ancina, biskup

biskup Saluzzo,
z Kongregacji w Rzymie, a następnie w Neapolu
dies natalis: + 30 sierpnia 1604
wspomnienie liturgiczne w dniu 30 sierpnia
beatyfikowany przez papieża Leona XIII
w dniu 9 lutego 1890 r.


www.oratoriosanfilippo.org
Jan Juwenalis Ancina urodził się w Fossano. Po ukończeniu nauki w Pawii obronił z wyróżnieniem doktorat z medycyny w Turynie i wykładał na tamtejszym uniwersytecie. Poruszony niebiańskim natchnieniem, udał się do Rzymu, gdzie zaczął uczęszczać na ćwiczenia Oratorium oraz poświęcił się systematycznemu studiowaniu teologii i Pisma Świętego. Z polecenia św. Filipa wraz z kilkoma towarzyszami udał się do Neapolu, gdzie bardzo gorliwie rozpowszechniał ćwiczenia Oratorium. Za jego radą neapolitańska ludność wybudowała wspaniałą kaplicę swojego patrona św. Januarego, nazywaną popularnie „Skarbem”. Wbrew swojej woli 26 sierpnia 1602 roku został przez Papieża Klemensa VIII mianowany biskupem Saluzzo. Starał się przede wszystkim o przywrócenie wśród duchowieństwa dyscypliny, która  podupadła. Dzięki pobożności i miłości, z jaką wypełniał swój urząd, wielu poprawiło swoje obyczaje. Zmarł otruty 30 sierpnia 1604 roku, w 59 roku życia. Został zaliczony do grona błogosławionych 9 lutego 1890 roku przez Papieża Leona XIII.

 

Boże, który błogosławionego Jana Juwenalisa, biskupa, uczyniłeś znakomitym głosicielem Twojego słowa i przykładem pasterskiej gorliwości, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy strzegli wiary, której nauczał i postępowali drogą, którą wskazywał swoim przykładem.  Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

Świadectwo Świętego Franciszka Salezego
o heroicznych cnotach Błogosławionego Jana Juwenalisa Anciny. 

→ZOBACZ