Aktualności

bł. Jan Juwenalis ANCINA

Giovanni Giovenale ANCINA, urodził się 19 października 1545 roku w Fossano (Cuneo). Po przeniesieniu się do Rzymu, 1 października 1578 roku wstąpił do Kongregacji Oratorium i 9 czerwca 1582 roku został wyświęcony na kapłana. Wysłany do powstającego domu w Neapolu (1586), poświęcił się głoszeniu kazań, inicjował spotkania o znaczeniu kulturalnym i formacyjnym, założył oratorium książąt w celu ponownego zaprowadzenia chrześcijańskiego klimatu w społeczeństwie neapolitańskim. Zajmował się pisaniem poezji i muzycznych pieśni o podłożu popularno-religijnym oraz opublikował Il tempio armonico della Beatissima Vergine (1599). Po powrocie do Rzymu w 1596 roku, Klemens VIII mianował go biskupem Saluzzo. Nominację, niechętnie, zaakceptował dopiero 26 sierpnia 1602 roku. Konsekrację otrzymał na Vallicelli. Jego krótki episkopat cechował się niezliczonymi dziełami pobożności i miłosierdzia, mającymi na celu reformę obyczajów kleru i ludności, wprowadzanie w życie rozporządzeń Soboru Trydenckiego, założenie seminarium, wzrost przystępowania do sakramentów, zwłaszcza Eucharystii. Zmarł, w następstwie podejrzewanego otrucia, 30 sierpnia 1604 roku. Jego ciało spoczywa w katedrze w Saluzzo, pod poświęconym mu ołtarzem.