400!,  Aktualności

Błogosławionego Antoniego Grassi

 

 

Boże, wysłuchaj naszą modlitwę i wzbudź w Twoim Kościele takiego ducha, jaki nieustannie pobudzał błogosławionego Antoniego, kapłana, do podtrzymywania zgody w Twoim ludzie i troski o piękno Twojego domu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

 

więcej
o Pielgrzymie do Loreto
Filipinie z Fermo
Aniele pokoju

ZOBACZ