Aktualności

Cosmo Maculani

Cosmo MACULANI PERBENEDETTI COr, urodził się w Camerino 12 listopada 1702 roku. Po wstąpieniu do Oratorium w Camerino, został kapłanem dnia 21 grudnia 1726 roku, wyróżniając się jako kaznodzieja i spowiednik. Doktor teologii na uniwersytecie Sapienza w Rzymie (16 kwietnia 1748), dnia 6 maja został mianowany biskupem Terni. Konsekrację otrzymał 12 maja tegoż roku w Rzymie, z rąk kardynała Guadaniego. Zmarł 6 października 1767 roku.