Aktualności

Cesare COSTA

Cesare COSTA, ze szlacheckiej rodziny pochodzącej z Asyżu, urodził się w Macerata w 1530 roku. Zapalony miłośnik studiów klasycznych i języka greckiego oraz znakomity prawnik, należał do «correctores romani» z powodu publikacji Decretum Gratiani. Po zawarciu zażyłej znajomości z ojcem Filipem, wstąpił do Kongregacji Oratorium, udając się do Neapolu, gdzie napisał swoje najważniejsze dzieło Variarum ambiguitatum iuris libri tres (Neapol 1573). Dnia 19 listopada 1572 roku został mianowany biskupem Capui. Odbył liczne synody, troszczył się o duchowość w klasztorach i w seminarium, założył bibliotekę, pobudzał nauczanie katechizmu, pomagał ubogim. Dnia 22 czerwca 1585 roku Sykstus V mianował go nuncjuszem w Wenecji, gdzie przyczyniał się do rozwoju współpracy między Najjaśniejszą (Serenissima – tak określano Wenecję, przyp. tłum.) a Stolicą Świętą. Odwołany do Rzymu dnia 16 listopada 1587 roku, powrócił do swojej diecezji. Zmarł w Neapolu dnia 2 lutego 1602 roku i został pochowany w katedrze w Capui.