#DzielniaTalentów,  Aktualności,  Apostołowie,  ON-LINE

Cotygodniowe Oratorium Rowerowe – wycieczka I

Wycieczka wieloosobowym rowerem po Tarnowie.
Trzeba mieć sporo siły, za to zabawa jest gwarantowana!

video-1626344678

Dziękujemy za przesłany filmik!

 
Poniżej prezentujemy program innych ciekawych warsztatów, zajęć i koncertów, jakie przygotowaliśmy w ramach projektu #DzielniaTalentów w naszym wyremontowanym Oratorium.

 

 

 

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020
Projekt nr RPMP.09.02.01-12-0351/17
Utworzenie placówki wsparcia dziennego Centrum Równych Szans – MobilEduPark
– dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z Tarnowa oraz ich rodzin.