Aktualności

Czcigodny Bartłomiej de Quental


założyciel Oratorium w PortugaliiBrazylii
urodzony w 1626 r.
dies natalis: 20 grudnia 1698 r. 
ogłoszony Czcigodnym przez Klemensa XI 

 

 

Bartolomeo de Quental, jest założycielem Oratorium w Portugalii, a wysyłając ojców João Duarte do Sacramento i Joao Roiz Victoria przyczynił się również do zapoczątkowania Oratorium w Brazylii. Wygasłe w XIX wieku Oratorium powróciło do Brazylii wraz z Kongregacją w Sao Paulo, założoną przez Ojców z Włoch i wznowioną po długiej przerwie w 1996 roku.

Ojciec de Quental urodził się w 1622 roku w Fenaes, na wyspie na archipelagu Azorów, ale w wieku siedemnastu lat przeniósł się na studia do Evory, a następnie do Coimbry. Wyświęcony na kapłana w Lizbonie w 1652 roku, stał się słynnym kaznodzieją, kapelanem i spowiednikiem na dworze, ożywiony wielkim zapałem do reformy obyczajów i szczerym życiem duchowym. Zebrał wokół siebie grupę ludzi świeckich, których wychowywał także poprzez działalność charytatywną polegającą na odwiedzaniu szpitali i więzień, i którym za przykładem św. Filipa Neri zaoferował zdrowy wypoczynek na świeżym powietrzu.

W 1668 roku założył wspólnotę kapłanów dbających o intensywne życie modlitwy i służbę ludziom poprzez kazania, misje i dzieła miłosierdzia na wzór Oratorium filipińskiego. Kongregacja ta miała chwalebną historię, nawet po śmierci Założyciela, przez prawie dwa stulecia, aż do czasu, gdy prawa antyklerykalnych rządów zniosły wszystkie klasztory w latach 1832-1833.

Statut, ukończony w 1670 roku, przewidywał scentralizowaną strukturę Domów Oratorium Portugalskiego – w tym czasie Freixo i Porto, a także Domu Macierzystego w Lizbonie. Dla nich ojciec de Quental nawiązał kontakt z Oratorium Francuskim, ale ustalenia te zostały wkrótce porzucone. To raczej kontakt z Oratorium Rzymskim, w latach 1671-1672, zadecydował o ostatecznym wyborze, który został potwierdzony przez papieskie breve „Ad pastoralis dignitatem” z 1671 roku, zobowiązując Wspólnotę do przyjęcia Konstytucji Oratorium z Vallicelli.

Portugalskie Oratorium z pewnością zachowało cechy szczególne, ze względu na silny wpływ osobowości o. Bartolomeua, „fascynującego Założyciela”. Czcigodny ojciec de Quental, którego imię pozostaje jednym z najznakomitszych w historii Kościoła w Portugalii, żył w niezwykle pokornie, wyrzekając się, w duchu Konstytucji, wielu zaszczytów, które mu ofiarowano. Zmarł w Lizbonie 21 grudnia 1698 roku.

Przykład autentycznej świętości, który pozostawił, doprowadził do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego i Czcigodny de Quental jest nadal ujęty w Indeksie prowadzonych spraw.

Założenie pierwszej Kongregacji Oratorium w Azji również ma ścisły związek z tym wybitnym przedstawicielem Kościoła portugalskiego: to właśnie do niego zwróciła się z prośbą o Konstytucje i radę w sprawie założenia Oratorium, Wspólnota powstała Goa, w Indiach portugalskich, kiedy św. Józef Vaz dostrzegł w Oratorium formę duchową i prawną, do której dostosował swoje dzieło.

 

na podstawie: www.oratoriosanfilippo.org