Aktualności

Czcigodny Mariano Patanèzałożyciel Oratorium w Acireale

urodzony w 1713 r.
dies natalis 24 kwietnia 1804 r.


Sługa Boży Mariano Patanè (1713-1804), który założył Oratorium w Acireale w 1756 roku i był żarliwym apostołem młodzieży; kapłanem już był od 1737 roku i oddawał się różnym posługom w wioskach Acireale, kiedy, odpowiadając na wezwanie pewnego kaznodziei, w Wielkim Poście 1753 roku, poświęcił swój czas i swoje talenty opiece nad chłopcami, dla których dobra założył szkoły i instytucje wychowawcze; od lat chłopięcych skłonny do modlitwy i do tkliwej pobożności, wzrastał w życiu duchowym aż do otrzymania od Pana charyzmatycznych darów, które jednały mu szacunek prostych ludzi oraz najbardziej znakomitych osobistości, włącznie z królem Hiszpanii Karolem III i jego synem Ferdynandem IV.