Aktualności

Czcigodny Martín de Bonilla y Echevarría(1628-1697) 
Założyciel Oratorium w Alcalà de Henares w Hiszpanii 
Biskup Melilla 

 

Oratorium w Alcalá, za: www.oratoriosanfilippo.org


Ojciec Martín de Bonilla y Echevarría, kanonik kościoła w Avila był założycielem Oratorium w Alcalá. Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Alcalá de Henares jest jedną z pierwszych założonych w Hiszpanii i należy do epoki najbardziej obfitującej w filipińskie fundacje na świecie, czyli przypada na wiek XVII, kiedy to Hiszpania była pod panowaniem Karola II, który nadał Alcalá tytuł „miasta”. W oficjalnym piśmie, o. Martín Bonilla y Echevarría prosi o zezwolenie na ufundowanie Kongregacji Oratorium, wzorując się na dokumencie istniejącym już wcześniej w Madrycie i innych miastach Hiszpanii, Włoch i innych krajów europejskich. Podkreślił w nim fakt, że skoro Alcalá była miastem uniwersyteckim z wieloma mieszkającymi w nim profesorami i studentami, Oratorium mogłoby zapewnić odpowiednią posługę zapobiegającą upadkowi instytucji, w których pojawiły się symptomy głębokiego kryzysu. Oratorium nie miało być kolegium dla studentów, ale ośrodkiem duszpasterskim przeznaczonym środowiska uniwersyteckiego i odpowiadającym na inne potrzeby duszpasterskie w ramach diecezji. Przed zatwierdzeniem nowego dzieła, kardynał konsultował się zarówno z różnymi organizacjami w mieście, jak i samym uniwersytetem, co do przydatności takiej fundacji. Konsultacje przebiegły pomyślnie, a profesor Uniwersytetu Eusebio de los Ríos stwierdził, że osobiście nie wątpi w użyteczność tej fundacji ze względu na zadania, którym została poświęcona, sprawdzone już w całej Europie, z tradycją ponad stu lat życia w Kościele katolickim. Swoje opinie wypowiadały też inne osobistości m.in. o. Dionisio Paredes, prepozyt Oratorium w Madrycie. Po zebraniu wszystkich sprawozdań, Wikariusz Generalny i Wielki Kanclerz Uniwersytetu, Juan Caldera, poproszony przez kardynała o zbadanie sprawy, dodał od siebie, że fundacja byłaby wielce użyteczna dla wiernych, podobałaby się Bogu i dobrze służyła młodzieży, bo chociaż w mieście było tylu zakonników, nie prowadzili oni działalności duszpasterskiej, zajmowali się jedynie działalnością naukową. Z drugiej strony założenie Oratorium nie nakładałoby żadnych obciążeń finansowych ani na wiernych, ani na kurię. Widząc, że powody przedstawione przez o. Martína de Bonilla były przekonujące, 4 listopada 1694 r. kardynał udzielił zgody na powstanie Oratorium Alcalá de Henares. Miejsce, gdzie powstała Kongregacja, jest to samo aż do dziś. Ojcowie założyciele kupili kilka domów, w większości zrujnowanych i zamienionych już na parcele. Wszystko to zostało wykonane w obecności notariusza królewskiego Juana de Aranda. Ustawiono w pośpiechu jeden z domów, który miał służyć przynajmniej jako tymczasowe oratorium, zbudowano też prowizoryczną dzwonnicę. Pierwszą Mszę świętą, 5 grudnia, celebrował Wikariusz D. Juan Caldera. Została ona odprawiona za powszechną aprobatą w obecności całego Kościoła i miasta. Prowizoryczne miejsce kultu w Oratorium było wówczas miejscem dzisiejszej zakrystii i pozostało nim do 1698 r., kiedy to zapadła decyzja o wzniesieniu kościoła, a którego budowa dobiegła końca w 1704 r. Rzeźby św. Filipa i św. Teresy, wyeksponowane w prezbiterium, pochodziły z ofiar o. Martín de Bonilla y Echevarría. Jak zostało już wspomniane, głównym celem Kongregacji Oratorium były prace duszpasterskie. Aby zapewnić im wysoki poziom, Ojcowie od razu zadbali o dobrą bibliotekę, która miała odpowiedzieć na intelektualne braki tamtych czasów, poświęcając jej uprzywilejowaną przestrzeń w domu. W ciągu ostatnich trzech stuleci nie ma wątpliwości, że istnienie Oratorium miało duże znaczenie w historii Alcalá. Wystarczy wspomnieć Acosta de la Torre, który opublikował w swoim „Przewodniku” pod koniec ubiegłego wieku następujące słowa: „XVII wiek zbliżał się do końca i przed jego ostatnią godziną pojawiło się nowe zgromadzenie, aby oświecić swoim nauczaniem miasto Alcalá. Taka właśnie była fundacja, którą stworzył Don Martín de Bonilla y Echevarría”.


na podstawie tekstów o. Bolka Jakubczyka COr na www. oratoriosanfelipeneri.org; tłumaczenie: s. Anna Musiał RSCJ