Aktualności

Czcigodny Nunzio Russo, prezbiter

z Oratorium Świeckiego w Palermo
urodzony w 1841 r.
dies natalis: 22 listopada 1906 r.
ogłoszony Czcigodnym w dniu 1 grudnia 2016 r.
przez papieża Franciszka