Aktualności

Czcigodny Piotr Bini

 

Florencja wydała Czcigodnego Pietro Bini (1593-1635), założyciela miejscowego Oratorium. Właśnie w Rzymie, dokąd przybył w 1624 roku, po studiach prawa w Pizie, i gdzie miał zadania na Dworze, Pietro Bini poznał Oratorium i gdy dojrzało w nim powołanie do kapłaństwa, powierzył się kierownictwu duchowemu O. Scipione de Rossi, z Vallicelli. Po powrocie do Florencji, za zachętą Arcybiskupa, założył, razem z Francesco Cerretani, w 1632 roku, Kongregację, w której dawał przykład nieustannej modlitwy i miłosiernej miłości w przyjmowaniu penitentów, którzy podchodzili do jego konfesjonału. Kiedyś we Florencji zakończył swoje życie Vittorio dell’Ancisa (1537-1598), pochodzący z kręgu św. Filipa, z którym przez dziesięć lat dzielił posługę kapłańską, jako gość w San Girolamo della Carità. Jemu, do którego został skierowany jeden z ostatnich listów św. Filipa, wysłany z Rzymu dnia 7 kwietnia 1595 roku, zawdzięcza się założenie Kongregacji „Sióstr Stałych w Miłosierdziu” (Suore Stabilite nella Carità), których nazwa stanowi echo nazwy rzymskiej „matki ducha”. 


Edoardo Aldo Cerrato, Na “drodze” Oratorium przykłady świętości, Oratoriana 48(2004), s. 45-46.