400!,  Aktualności

Dzień II – Nadzieja i zaufanie, jakie pokładał w Bogu bł. Sebastian

 

Przez Znak ✠ Krzyża Świętego od naszych wrogów wybaw nas Panie, Boże nasz. ✠ W imię Ojca i Syna ✠ i Ducha Świętego. Amen. ✠

AKT SKRUCHY: Czy to możliwe, mój umiłowany Odkupicielu, że z taką cierpliwością znosisz to stworzenie, podłe i nędzne ze względu na swoją zdeprawowaną naturę, a jeszcze bardziej podłe i nikczemne ze względu na brzydotę swojej winy? O, jak powszechnie wiadomo, jesteś Ojcem i pomimo żałosnego stanu, do którego doprowadziły mnie moje grzechy, nie tylko pozwalasz mi upaść do Twoich stóp, ale dajesz mi w swoim otwartym boku oazę pokoju i wytchnienia. Czy znowu ofiarujesz mi przebaczenie, po tym, jak tyle razy byłem głuchy na Twoje wołanie? Czy znowu otworzysz drzwi Swojego Miłosierdzia temu, który zawsze zamykał drzwi swego serca? Jakże godna podziwu jest Twoja łaskawość! Ta prawda każe mi opłakiwać moje winy gorzkimi łzami, prawdziwie żałując, że Cię obraziłem, Ciebie, będącego tak godnym miłości. Przebacz, mój Jezu, przebacz moje winy, przyjmij mój ból i moje łzy, przyjmij moją skruchę. Większa jest cena Twoich zasług i Twojej Krwi niż mnogość moich grzechów. Obmyj mnie w Niej, abym odtąd już więcej Ciebie nie obrażał i wiódł życie kochając Cię z żarliwością właściwą temu, ile mi przebaczasz, a w wieczności wysławiał Twoje niepojęte Miłosierdzie. Amen.

MODLITWA CODZIENNA: Chwalebny Sebastianie, mój drogi Obrońco, kłaniam się do twych stóp i błagam cię, abyś raczył przedstawić moje pokorne prośby przed tronem Najwyższego. Jestem pewny wielkości twoich zasług i mocy, jaką masz u Boga. Mam ufną nadzieję, że twoja dobroć wyjedna dla mnie łaskę, o którą proszę w tej nowennie……………….. Żyjesz już w wieczności chwały, ciesząc się nagrodą za swoje heroiczne cnoty. Nie zapominaj pośród tak wielkiego szczęścia, o wielu niebezpieczeństwach, trudach i przeciwnościach, które otaczają twoich biednych braci na tym świecie. Racz zatem, błogosławiony Sebastianie, kierować nami ze szczytu twojej chwały swym spojrzeniem współczucia i czułości, którymi ty, żyjąc na tym świecie, tysiąc razy otarłeś łzy cierpiących przynosząc im ulgę i pociechę. Wyjednaj nam łaskę, wytrwałość, pokój i zdrowie. Uproś rozszerzenie wiary katolickiej, prawdziwe nawrócenie wszystkich grzeszników, gorliwość i postęp w cnotach dusz sprawiedliwych oraz wieczny odpoczynek dusz czyśćcowych. Amen.

NADZIEJA I ZAUFANIE, JAKIE PODKŁADAŁ W BOGU BŁ. SEBASTIAN: Pośród wszystkich zadań dla zbawienia dusz, których podjął się w swoim długim życiu ten wielki sługa Boży, nigdy nie dał się zastraszyć żadnym przeszkodom, które pojawiały się na drodze, gdyż ożywiała go głęboka nadzieja i ufność, że Bóg zawsze mu pomaga. Nigdy nie ujawnił na zewnątrz ogromu i siły swoich udręk. Pośród nich zawsze prowadził miłą rozmowę i uprzejmie traktował innych zachowując spokojną i uśmiechniętą twarz. Działo się to do tego stopnia, że gdy odwiedził go pewien czcigodny duchowny i zobaczył bł. Sebastiana przechodzącego jedną z wyżej wymienionych prób, nie mógł się powstrzymać i wykrzyknął: „Oto twarz człowieka wybranego!” Wskazuje to na fakt, iż w tak brutalnych starciach zawsze zwyciężał i nie dał się pokonać oraz że Bóg umieścił go w środku tak okrutnych bitew, aby zasłużył na wiele i wyniósł go ku wyżynom doskonałości. Jego ufność była heroiczna, ponieważ została wypalona w ogniu ciężkich prób.

Odmawia się 3 x OJCZE NASZ, 3 x ZDROWAŚ MARIO, 3 x CHWAŁA OJCU.

MODLITWA: Boże i nasz Panie, którego wyroki są niezbadane, przeniknij nasze dusze promieniem Twojej świętej bojaźni i za wstawiennictwem Bł. Sebastiana spraw, byśmy nie zeszli w tym życiu z dróg sprawiedliwości i kiedyś zdali przed Tobą rachunek z talentów, którymi nas obdarzyłeś. Spraw to, prosimy, przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który w jedności z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

℣. Módl się za nami, błogosławiony Sebastianie.
℞. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

MODLITWA: Daj nam, prosimy Cię, Panie, abyśmy tak, jak przedziwnie powołałeś swojego Wyznawcę, błogosławionego Sebastiana, do nawracania wielu, mogli wytrwać w Twojej miłości i prowadzić innych do zbawienia. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

W imię Ojca, i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

 

 

autorem Nowenny jest filipin, o. Luis Maria Zúñiga COr z Oratorium w Meksyku 
po zatwierdzeniu została opublikowana w 1851 roku
publikujemy ją za: wwwmileschristi.blogspot.com
tłumaczenie: s. Anna Musiał RSCJ