400!,  Aktualności

Dzień III – Miłość do Boga i pobożność bł. Sebastiana

 

Przez Znak ✠ Krzyża Świętego od naszych wrogów wybaw nas Panie, Boże nasz. ✠ W imię Ojca i Syna ✠ i Ducha Świętego. Amen. ✠

AKT SKRUCHY: Czy to możliwe, mój umiłowany Odkupicielu, że z taką cierpliwością znosisz to stworzenie, podłe i nędzne ze względu na swoją zdeprawowaną naturę, a jeszcze bardziej podłe i nikczemne ze względu na brzydotę swojej winy? O, jak powszechnie wiadomo, jesteś Ojcem i pomimo żałosnego stanu, do którego doprowadziły mnie moje grzechy, nie tylko pozwalasz mi upaść do Twoich stóp, ale dajesz mi w swoim otwartym boku oazę pokoju i wytchnienia. Czy znowu ofiarujesz mi przebaczenie, po tym, jak tyle razy byłem głuchy na Twoje wołanie? Czy znowu otworzysz drzwi Swojego Miłosierdzia temu, który zawsze zamykał drzwi swego serca? Jakże godna podziwu jest Twoja łaskawość! Ta prawda każe mi opłakiwać moje winy gorzkimi łzami, prawdziwie żałując, że Cię obraziłem, Ciebie, będącego tak godnym miłości. Przebacz, mój Jezu, przebacz moje winy, przyjmij mój ból i moje łzy, przyjmij moją skruchę. Większa jest cena Twoich zasług i Twojej Krwi niż mnogość moich grzechów. Obmyj mnie w Niej, abym odtąd już więcej Ciebie nie obrażał i wiódł życie kochając Cię z żarliwością właściwą temu, ile mi przebaczasz, a w wieczności wysławiał Twoje niepojęte Miłosierdzie. Amen.

MODLITWA CODZIENNA: Chwalebny Sebastianie, mój drogi Obrońco, kłaniam się do twych stóp i błagam cię, abyś raczył przedstawić moje pokorne prośby przed tronem Najwyższego. Jestem pewny wielkości twoich zasług i mocy, jaką masz u Boga. Mam ufną nadzieję, że twoja dobroć wyjedna dla mnie łaskę, o którą proszę w tej nowennie……………….. Żyjesz już w wieczności chwały, ciesząc się nagrodą za swoje heroiczne cnoty. Nie zapominaj pośród tak wielkiego szczęścia, o wielu niebezpieczeństwach, trudach i przeciwnościach, które otaczają twoich biednych braci na tym świecie. Racz zatem, błogosławiony Sebastianie, kierować nami ze szczytu twojej chwały swym spojrzeniem współczucia i czułości, którymi ty, żyjąc na tym świecie, tysiąc razy otarłeś łzy cierpiących przynosząc im ulgę i pociechę. Wyjednaj nam łaskę, wytrwałość, pokój i zdrowie. Uproś rozszerzenie wiary katolickiej, prawdziwe nawrócenie wszystkich grzeszników, gorliwość i postęp w cnotach dusz sprawiedliwych oraz wieczny odpoczynek dusz czyśćcowych. Amen.

MIŁOŚĆ DO BOGA I POBOŻNOŚĆ BŁ. SEBASTIANA: Ogień miłosierdzia, w którym płonęło serce Błogosławionego Sebastiana, objawił się gwałtownymi znakami, podobnymi jak u jego chwalebnego Ojca św. Filipa Neri. Tak samo jak on, musiał rozpinać ubranie na piersi, żeby ochłodzić się z gorąca, które go paliło. Innym razem upadał jak w omdleniu, pod wpływem gwałtownej słodyczy Bożej obecności. Czasami widziano jego oczy błyszczące jak gwiazdy i wiele razy, mówiąc o Bogu, wylewał potoki łez, które na próżno starał się powstrzymać lub ukryć. Drażniło go wszystko, co odwracało uwagę od myśli o Bogu: przerażało go słuchanie o ucztach i przysmakach: czuł, że wśród ludzi duchowych zapomina się czasem o dążeniu do doskonałości. Często powtarzał: «O mój Boże! Nadejdzie dzień, kiedy będę cały Twój z czystej miłości!». Powiedział też: „Nic, nic na świecie nie ma dla mnie znaczenia: ani strata moich rodziców, których kocham najbardziej, ani utrata własności, ani życia, ani czegokolwiek. Tylko jedno mnie dręczy, a jest to obraza Boga”.

Odmawia się 3 x OJCZE NASZ, 3 x ZDROWAŚ MARIO, 3 x CHWAŁA OJCU.

MODLITWA: Boże i nasz Panie, wieczna Miłości i niewyczerpane Miłosierdzie, racz łaskawie spojrzeć na naszą słabość i za wstawiennictwem Twego umiłowanego Sługi Bł. Sebastiana, zapal w nas Ducha Twojej miłości, byśmy oczyszczeni przez Niego podczas naszej doczesnej pielgrzymki, radowali się Tobą w wiecznej szczęśliwości. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności tego samego Ducha Świętego na wieki wieków. Amen.

℣. Módl się za nami, błogosławiony Sebastianie.
℞. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

MODLITWA: Daj nam, prosimy Cię, Panie, abyśmy tak, jak przedziwnie powołałeś swojego Wyznawcę, błogosławionego Sebastiana, do nawracania wielu, mogli wytrwać w Twojej miłości i prowadzić innych do zbawienia. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

W imię Ojca, i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

 

 

autorem Nowenny jest filipin, o. Luis Maria Zúñiga COr z Oratorium w Meksyku 
po zatwierdzeniu została opublikowana w 1851 roku
publikujemy ją za: wwwmileschristi.blogspot.com
tłumaczenie: s. Anna Musiał RSCJ