400!,  Aktualności

Dzień VII – Pokora i posłuszeństwo bł. Sebastiana

 

Przez Znak ✠ Krzyża Świętego od naszych wrogów wybaw nas Panie, Boże nasz. ✠ W imię Ojca i Syna ✠ i Ducha Świętego. Amen. ✠

AKT SKRUCHY: Czy to możliwe, mój umiłowany Odkupicielu, że z taką cierpliwością znosisz to stworzenie, podłe i nędzne ze względu na swoją zdeprawowaną naturę, a jeszcze bardziej podłe i nikczemne ze względu na brzydotę swojej winy? O, jak powszechnie wiadomo, jesteś Ojcem i pomimo żałosnego stanu, do którego doprowadziły mnie moje grzechy, nie tylko pozwalasz mi upaść do Twoich stóp, ale dajesz mi w swoim otwartym boku oazę pokoju i wytchnienia. Czy znowu ofiarujesz mi przebaczenie, po tym, jak tyle razy byłem głuchy na Twoje wołanie? Czy znowu otworzysz drzwi Swojego Miłosierdzia temu, który zawsze zamykał drzwi swego serca? Jakże godna podziwu jest Twoja łaskawość! Ta prawda każe mi opłakiwać moje winy gorzkimi łzami, prawdziwie żałując, że Cię obraziłem, Ciebie, będącego tak godnym miłości. Przebacz, mój Jezu, przebacz moje winy, przyjmij mój ból i moje łzy, przyjmij moją skruchę. Większa jest cena Twoich zasług i Twojej Krwi niż mnogość moich grzechów. Obmyj mnie w Niej, abym odtąd już więcej Ciebie nie obrażał i wiódł życie kochając Cię z żarliwością właściwą temu, ile mi przebaczasz, a w wieczności wysławiał Twoje niepojęte Miłosierdzie. Amen.

MODLITWA CODZIENNA: Chwalebny Sebastianie, mój drogi Obrońco, kłaniam się do twych stóp i błagam cię, abyś raczył przedstawić moje pokorne prośby przed tronem Najwyższego. Jestem pewny wielkości twoich zasług i mocy, jaką masz u Boga. Mam ufną nadzieję, że twoja dobroć wyjedna dla mnie łaskę, o którą proszę w tej nowennie……………….. Żyjesz już w wieczności chwały, ciesząc się nagrodą za swoje heroiczne cnoty. Nie zapominaj pośród tak wielkiego szczęścia, o wielu niebezpieczeństwach, trudach i przeciwnościach, które otaczają twoich biednych braci na tym świecie. Racz zatem, błogosławiony Sebastianie, kierować nami ze szczytu twojej chwały swym spojrzeniem współczucia i czułości, którymi ty, żyjąc na tym świecie, tysiąc razy otarłeś łzy cierpiących przynosząc im ulgę i pociechę. Wyjednaj nam łaskę, wytrwałość, pokój i zdrowie. Uproś rozszerzenie wiary katolickiej, prawdziwe nawrócenie wszystkich grzeszników, gorliwość i postęp w cnotach dusz sprawiedliwych oraz wieczny odpoczynek dusz czyśćcowych. Amen.

POKORA I POSŁUSZEŃSTWO BŁ. SEBASTIANA: Widzieliśmy, jak wielkim i zasłużonym szacunkiem się cieszył i jak wielkimi darami obdarzył Pan tę niewinną i zawsze czystą duszę, tego wiernego Kapłana, pełnego miłości, modlitwy i miłosierdzia. Jako godny syn św. Filipa Neri uważał się za wielkiego nikczemnika, za najnikczemniejszego grzesznika, najniższego ze wszystkich, niegodnego życia w Kongregacji Oratorium. Posłuchajmy, co powiedział na duchowej konferencji: „Jakie niskie mniemanie muszę mieć o sobie! Jak głęboko muszę się upokorzyć przed niezgłębionymi sądami Bożymi! Jestem niczym w Jego oczach, nie uczyniłem nic dobrego. Byłem człowiekiem skłonnym tylko do zła, nie zasługującym na nic więcej niż wieczne piekło. Panie, zmiłuj się nade mną grzesznikiem! Zmiłuj się nade mną!”

Odmawia się 3 x OJCZE NASZ, 3 x ZDROWAŚ MARIO, 3 x CHWAŁA OJCU.

MODLITWA: Wszechwładny Panie wszystkich rzeczy, chwało pokornych: spraw, abyśmy we wszystkim postępowali zgodnie z Twoim świętym prawem. Przyoblecz nas w głęboką pokorę i niezwłocznie udziel łaski naśladowania heroicznego posłuszeństwa Twojego Sługi Sebastiana, abyśmy jak on mogli kiedyś osiągnąć nagrodę, którą obiecałeś pokornym. Błagamy Cię o to przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

℣. Módl się za nami, błogosławiony Sebastianie.
℞. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

MODLITWA: Daj nam, prosimy Cię, Panie, abyśmy tak, jak przedziwnie powołałeś swojego Wyznawcę, błogosławionego Sebastiana, do nawracania wielu, mogli wytrwać w Twojej miłości i prowadzić innych do zbawienia. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

W imię Ojca, i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

 

 

autorem Nowenny jest filipin, o. Luis Maria Zúñiga COr z Oratorium w Meksyku 
po zatwierdzeniu została opublikowana w 1851 roku
publikujemy ją za: wwwmileschristi.blogspot.com
tłumaczenie: s. Anna Musiał RSCJ