Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 044

5.01.2020 – II Niedziela po Bożym Narodzeniu 
J 1,1-18 

Witold Stachnik
Matematyk (jeden z umysłów ścisłych wspomnianej 1 stycznia rodziny), wydawca, brydżysta.
Wielbiciel kina, książek i dobrej muzyki, zapalony fotograf.

 


Słowo stało się ciałem i mieszkało miedzy nami
.

Boga nikt nigdy nie widział: Jednorodzony Bóg, który jest w łonie ojca, o Nim pouczył.

 

Lubimy tajemnice, lubimy je poznawać, a w tekście mamy okazję poznać tajemnicę samego Chrystusa. Słowo (prawdziwy Bóg) stało się człowiekiem, abyśmy mogli poznać Słowo.

W tym hymnie jest chyba cały skrót zamierzeń Boga i tego, co zrobił dla zbawienia każdego z nas. Mamy wybór: dobro lub zło, Światłość lub ciemność. Nasz świat jest pełen wojen, terroru, okropności i niesprawiedliwości. A Słowo przyszło na świat, by przywrócić nam nadzieję, że nauczanie Chrystusa jest Światłością i ta Światłość potrafi wskazać nam właściwą drogę – do świata miłości. Bo Światłość rozprasza ciemność.

Pokazana jest ciągłość – od przeszłości, poprzez teraźniejszość aż po przyszłość – to samo Słowo jest sprawcą wszystkich zdarzeń i pokazuje, że jednak dobra na świecie jest więcej niż zła.

 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.

Ono było na początku u Boga.

Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Słowo to pisane w hymnie dużą literą i to zwykłe słowo jest dla mnie bardzo ważne. Trudno nie odwołać się do bardziej współczesnego tekstu „Słowa, słowa, słowa”, pisał w Hamlecie Szekspir. Hamlet wypowiadając je, chciał pokazać banalność słów, których sens często gubimy bezmyślnie. Uważajmy na nasze słowa. One bowiem mogą budować albo niszczyć. Zadbajmy o ich wartość, o dobro płynące w stosunku do drugiego człowieka.

Łatwo dostrzec, że Słowo w całym hymnie jest najważniejsze. Słowo zmienia naszą rzeczywistość. „Bóg powiedział i stało się”.

 

 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji – jak w Oratorium św. Filipa – są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.