Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 047

19.01.2020 – II Niedziela zwykła
J 1,29-34 

  Ania i Wojtek – szczęśliwi rodzice, sympatycy kościoła księży filipinów

 

Jan o przychodzącym Jezusie mówi: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Jan Chrzciciel nie próbował się wywyższać, lecz ze skromnością i pokorą uznał autorytet Jezusa. Czy nas stać na taką pokorę w codziennym życiu?

Wywyższony przez Jana Jezus staje jednak wśród ludzi, którzy pragnęli przyjąć Chrzest i oczyścić się z grzechów, dzięki temu staje się bardzo bliski człowiekowi, pokazując, że rozumie jego słabości, grzechy, cierpienia…

Jezus uniża się i staje się jednym z nas po to, byśmy mogli poczuć Jego miłość i doświadczyć Jego bliskości. „Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” nie przychodzi po to, by nas potępić za nasze grzechy, lecz by nas z grzechu wyprowadzić i nauczyć nas walczyć z pokusą grzechu.

Jan poznał prawdziwie Jezusa wówczas, gdy zobaczył Ducha Świętego „zstępującego i spoczywającego nad Nim”. Czy w codziennej modlitwie prosimy o dary Ducha Świętego byśmy mogli odkrywać prawdę o Jezusie?
* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji – jak w Oratorium św. Filipa – są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.