Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 048

26.01.2020 – III Niedziela zwykła
Niedziela Słowa Bożego
Mt 4,12-23


Ewa – żona i mama dwójki dzieci, należy do wspólnoty SNE w Tarnowie„Oni natychmiast (…) poszli za Nim” – jedno zdanie wypowiedziane do prostych rybaków wystarczyło aby pojęli sens życia człowieka. Iść za Jezusem, być gotowym na zmianę swoich planów życiowych i przyzwyczajeń, jeśli Jezus będzie tego oczekiwał. Być Mu posłusznym w ufności, że On chce dla nas najlepiej. Jezus wymaga od nas posłuszeństwa bezwzględnego, radykalnego, bez marudzenia, bez roztkliwiania się. Ewangelista Mateusz dwukrotnie powtarza słowo „natychmiast”, nie „zaraz”, nie „jutro”, ale tu i teraz. A więc…odpowiedz na Jego wezwanie, idź za Nim, ucz się od Niego, bądź jak On, powtarzaj: „uczyń moje serce podobnym do Twojego”, okazuj miłość innym, tak po prostu z miłości do Jezusa, nie daj się oszukać dzisiejszemu światu, bądź wierny Jezusowi. On dziś tego od nas oczekuje, oczekuje konkretów, świadectwa, odwagi, bycia dobrym jak On…

Uczmy się Jezusa, wsłuchujmy się w Jego słowa, nie lekceważmy czytania Pisma Świętego, zachęcajmy do tego nasze dzieci, bo tylko w Słowie Bożym znajdziemy mądrość i prawdę, tam poznamy bliżej Jezusa i dzięki temu możemy stawać się jak On. Niedziela Słowa Bożego ogłoszona przez Papieża Franciszka podkreśla ogromną wartość tego ponadczasowego Słowa.Anna i Michał – małżeństwo, sympatycy kościoła księży filipinów

 

Pierwsze słowa, jakimi Jezus zwraca się do ludzi na początku swej misji, brzmią: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie”. Słowa te nabierają szczególnego znaczenia, gdyż skierowane są do mieszkańców pogańskiej Galilei, miejsca, które prorok Izajasz opisał jako „cienistą krainę śmierci”. Właśnie tam Jezus chce wlać “światło” swojej nauki jako metaforę prawdziwego życia i Dobrą Nowinę o zbawieniu. 

Świat XXI wieku pod wieloma względami przypomina biblijną Galileę. Liczne konflikty, fałszywe ideologie, wszechobecne kłamstwo wpędzają nas w sferę ciemności grzechu. Czy każdy z nas jest w stanie dojrzeć światło Chrystusa mówiącego: “Pójdźcie za mną”?
Czy jak apostołowie z Ewangelii, bylibyśmy w stanie – bez chwili zawahania – odpowiedzieć na Jego zawołanie porzucając wszystko co doczesne, czy jednak pojawiłaby się dłuższa chwila zastanowienia?


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji – jak w Oratorium św. Filipa – są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.