Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 050

09.02.2020 – V Niedziela zwykła 
Mt 5, 13-16 

Zbigniew Szwajczak
absolwent Politechniki Krakowskiej, projektant i konstruktor;
lubi  malarstwo i literaturę

Jezus nazywa uczniów solą ziemi i światłem świata.

Słowa te odnoszą się do nas wszystkich, którzy chcemy uważać się za uczniów Jezusa.

Sól, nieodzowny element potraw, nadająca smak i wyrazistość. Jako chrześcijanie powinniśmy nadawać smak życiu ludzi swoją dobrocią i miłością. Dbać o to, by nasze relacje były wyraziste, szczere, przyjacielskie, uczciwe.  

Światło ogrzewa i oświeca.

Mamy zatem w jakiś szczególny sposób „świecić” – to znaczy dawać świadectwo naszą postawą, przede wszystkim poprzez nasze uczynki. Możemy ogrzewać innych swoją pomocą wobec ich trosk i problemów.

 

 

 

Już po raz PIĘĆDZIESIĄTY
biblijny komentarz
Familiaris Tractatio Verbi Divini
pojawia się na filipini.eu
– dziękujemy Autorom i Czytelnikom!
* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji – jak w Oratorium św. Filipa – są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.