Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 051

16.02.2020 – VI Niedziela zwykła 
Mt 5,17-37

Guido di Pietro da Mugello zwany Fra Angelico „Kazanie na górze”,
fresk, 1437–1445, klasztor San Marco, Florencja
Gdy rozważamy Kazanie na Górze, oceniamy naszą codzienność, szczególnie tę trudną w świetle Ewangelii.

Porównujemy życie Jezusa z naszym życiem, Jego miłość z naszą miłością, Jego przebaczenie z naszym przebaczeniem.

Sprawiedliwość uczniów Jezusa ma być oparta na wierze i naśladowaniu Jezusa. Być sprawiedliwym, to czynić wszystko co podoba się Bogu. Doskonałe szczęście leży w wypełnianiu czynem tego, co nauczamy słowami.

‘”Nie zabijesz’’ to troska nie tylko o fizyczne ale także psychiczne życie człowieka. Jezus mówi, że również słowa zabijają duszę człowieka.

„Nie będziesz cudzołożył’’ to troska o rozwój małżeństwa, bezwarunkowa wzajemna miłość męża i żony. Pożądanie powoduje wpadnięcie w pułapkę, powoduje upadek, prowadzi do grzechu. Wywołuje zranienie, oburzenie, zgorszenie.

„Nie będziesz fałszywie przysięgał’’. Bóg jest wzorem przysięgania. On wypełnia każdą obietnicę, nie zmienia danego słowa. Jezus sprzeciwia się obłudzie towarzyszącej przysięganiu, przeciwstawia prawdę, która wyraża się w prostej, jednoznacznej mowie.

„Tak, tak; nie – nie’’ oznacza mówienie prawdy i odrzucenie kłamstwa. Jezus mówi uczniom nie przysięgajcie tylko mówcie prawdę, zawsze mówcie samą prawdę. Mamy być słowni i zdecydowani w oparciu o mądrość pochodzącą od Boga. Mądrość przejawia się w wielu formach. Jednym z przejawów mądrości jest dar dyplomacji.autor: Joanna, parafianka

 
* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji – jak w Oratorium św. Filipa – są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.