Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 052

23.02.2020 – VII Niedziela zwykła 
Mt 5,38-48

Grażyna Zoła – szczęśliwa emerytka, żona i babcia, sympatyk filipinów

 


          W kolejnym fragmencie Kazania na Górze Jezus dotyka naszych relacji z bliźnimi. Zwłaszcza z tymi, których trudno nam znosić, a co dopiero kochać. Wydaje się to ponad nasze możliwości a jednak… przecież to On zna nas najlepiej i wie co dla nas dobre, co przynosi nam pożytek, a w końcu nagrodę wieczną. 

          Jezus uczy nas miłości miłosiernej, która w KAŻDYM dostrzega Boże Stworzenie i jest gotowa do wyrzeczenia siebie, jest zaprzeczeniem naszego egoizmu. Daje nam do zrozumienia, że nieprzyjaciel to też CZŁOWIEK – Boże Dziecko, tak jak Ja i Ty. Jeśli czyni nam coś złego, to mamy pełne prawo domagać się sprawiedliwości, ale równocześnie powinniśmy strzec się nienawiści, która niszczy głównie nas. 

          Boże, nasz Ojcze spraw byśmy zawsze pamiętali że „złego najłatwiej poprawić świadczeniem mu dobra” – módlmy się więc chętnie za tych, którzy zło czynią. 

 

        …Co postanowisz niech się ziści

            Niechaj się wola Twoja stanie

            Ale zbaw mnie od nienawiści

            I ocal mnie od pogardy Panie….  

 

       /z „Modlitwy o wschodzie słońca”/

 

 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji – jak w Oratorium św. Filipa – są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.