Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 056

15.03.2020 – III Niedziela Wielkiego Postu
J 4,5-42

Jezus i Samarytanka, ilustracja z XIII w.


W tym fragmencie Ewangelii jesteśmy świadkami niecodziennej sytuacji. Częściej to bowiem ludzie przychodzili do Jezusa prosząc o różne rzeczy. Tymczasem teraz to Jezus sam rozpoczął rozmowę z Samarytanką, czym drastycznie łamie obyczaje. Nie wypadało bowiem mężczyźnie zaczepiać kobiety, tym bardziej, że Jezus był Żydem, a kobieta pochodziła z Samarii. Niewiele wiemy o tej kobiecie, wiadomo, że miała pięciu mężów, a teraz mieszka z mężczyzną, który jej mężem nie jest. Prawdopodobnie nie była wdową, bo Pismo święte zazwyczaj mówi wyraźnie o wdowieństwie. Jak to zatem możliwe, że miała pięciu mężów? W tamtych czasach funkcjonowała  instytucja listu rozwodowego. Można zatem przypuszczać, że pięciu jej mężów, próbujących wejść z nią w relacje, odrzuciło ją i opuściło. Nie trudno zatem się domyślić, że życie mocno ją doświadczyło. I właśnie do takich ludzi pogubionych, odrzuconych, samotnych i złamanych różnymi niepowodzeniami przychodzi Jezus. Kiedy Chrystus do niej podchodzi i zaczyna rozmawiać jest zdumiona. Tym bardziej, że Żydzi nie wchodzili w żadne kontakty z Samarytanami.Autor: Dorota Kubacka-Wentrych, neurologopeda pracujący w SP 15 i Ośrodku Rehabilitacyjnym w Jadownikach Mokrych


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji – jak w Oratorium św. Filipa – są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.