Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 061

20.03.2020 – piątek III tygodnia Wielkiego Postu
Mk 12,28b-34

foto: katowice.dominikanie.plMódlmy się: Wszechmogący Boże, wlej w nasze serca swoją łaskę,  abyśmy powściągali nasze zmysły od grzesznych nadużyć * i z Twoją pomocą zachowywali słowa życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»
Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».
Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary».
Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

Oto słowo Pańskie.

Najważniejsza jest MIŁOŚĆ. Do Boga (Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą…) i do człowieka (Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego…). Oto rdzeń i fundament Prawa Bożego (Nie ma innego przykazania większego od tych)… MIŁOŚĆ daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary… Ale aby kochać, potrzebujemy przyjąć i posłuchać Pana Boga. Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu! Sz’ma, Isra’el! Aby kochać, potrzebujemy uznać, że mamy Boga: Pan Bóg jest nasz (Adonai Eloheinu), i że nasz Bóg jest jedyny: Pan jest jeden (Adonai echad)… Aby kochać, potrzebujemy uznać, że mamy MIŁOŚĆ (MIŁOŚĆ jest nasza), i że nasza MIŁOŚĆ to jed(y)na Rzecz(ywistość), z której możemy zawsze czerpać i przy pomocy której możemy kochać wszystkich i wszystko.
Autor: ks. Paweł Cyz COr
* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji – jak w Oratorium św. Filipa – są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.