Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 062

21.03.2020 – sobota III tygodnia Wielkiego Postu
Łk 18,9-14
Módlmy się: Obchodząc z radością doroczne przygotowanie do Wielkanocy, prosimy Cię, Boże,  abyśmy coraz głębiej przeżywali misteria paschalne * i radowali się pełnią ich owoców. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza


Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść:
«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”.
A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!”
Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».

 Oto słowo Pańskie.Z jednej strony pobożny; z drugiej nie-pobożny (bezbożny)…
Pierwszy rozmawiał ze sobą – modlił się do siebie (w oryginale jest: „stanąwszy do siebie modlił się”): Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie; drugi rozmawiał z Bogiem – modlił się do Pana: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!
Pierwszy odznaczał się pychą – żył w złudzeniu, że jest lepszy; drugi był pokorny – świadomy swej grzeszności (nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi…).
Pierwszy myślał, że przez wierność praktykom ascetycznym jest bliski Boga (Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam…); drugi wiedział, że przez grzechy oddalił się od Stwórcy (stał z daleka…).
Pierwszy żył na powierzchni – w świecie pozorów – zewnętrznych form religijnych; drugi wszedł pod powierzchnię stanął w prawdzie i zagłębił się w sobie…
Jezus wszystko widzi. Wie who is who… Dlatego Ten (celnik) odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten (faryzeusz).
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.


Autor: ks. Paweł Cyz COr


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji – jak w Oratorium św. Filipa – są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.