Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 068

27 III 2020 r. – Piątek IV Tygodnia Wielkiego Postu
J 7, 1-2. 10. 25-30Boże, Ty udzielasz duchowej pomocy nam, słabym ludziom,  spraw, abyśmy z radością przyjęli łaskę odnowy * i świadczyli o niej przez gorliwe życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.


Słowa Ewangelii według Świętego Jana

 

Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi zamierzali Go zabić.
A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie.
Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: «Czyż to nie jest Ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest».
A Jezus, nauczając w świątyni, zawołał tymi słowami: «I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam z siebie; lecz prawdomówny jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał».
Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.


Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 

 

 

 

 

Nietrudno domyśleć się kogo mogą przypominać mieszkańcy Jerozolimy wygłaszający dziś swoje słowa. Znani są nam dobrze z tego, że wszystko wiedzą. „Przecież my wiemy skąd przyjdzie Mesjasz”. Wiemy nawet jaki powinien być. I jak powinien przyjść.

To bardzo niebezpieczne wszystko wiedzieć najlepiej i mówić jeszcze co Bóg powinien czynić…

Mieszkańcy Jerozolimy w tej swojej wszechwiedzy rozminęli się z Jezusem. Nie poznali Go. Choć ich oczy od dawna już Go śledziły.

Jak bardzo wszechwiedza, może nam przeszkadzać. Jakże możemy się mylić, w tym, że wszystko wiemy.

Bóg zakrywa swoje tajemnice przed mądrymi i roztropnymi, a objawia je ludziom prostym. Szukającym Go przede wszystkim sercem…

Panie, pozwól mi dzisiaj nie wiedzieć „wszystkiego”. Nie być najmądrzejszym.

Uznać, że nie znam się na wszystkim. Zadowolić się tym, że Ty wszystko wiesz…

Autor: ks. Mirosław Jasnosz COr


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji w niedzielę i uroczystości – jak w Oratorium św. Filipa – są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem; w dni powszednie – księża z naszej Kongregacji. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.