Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 071

30 III 2020 r. – Poniedziałek V Wielkiego Postu
J 8,1-11

foto: operator-paramedyk.pl

Boże, Ty z niewysłowioną hojnością napełniasz nas błogosławieństwem;  spraw, abyśmy porzuciwszy złe przyzwyczajenia rozpoczęli nowe życie * i w ten sposób przygotowali się do udziału w chwale niebieskiej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.


Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich.
Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.
Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi.
Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku.
Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz».


Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 

 

 


Ewangelia to ocean bez dna. Od 2000 lat, każdego dnia, bierzemy z niego jedną kroplę i, jak preparat na lekcji biologii, wkładamy pod mikroskop wiary.

Św. Jan pokazał nam w dzisiejszej Ewangelii Jezusa w sytuacji, po ludzku, bez wyjścia. Cokolwiek powie o grzesznej kobiecie, którą do  Niego przyprowadzono, uczeni w Piśmie i faryzeusze i tak Go potępią, „bo mówili wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć” (J 8,3).

Jezus jednak, najpierw zajął się grzechami oskarżycieli: „kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem” (J 8,7). Oskarżyciele odeszli. „Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku” (J 8,9). Jezus powiedział do niej: „Idź i odtąd już nie grzesz” (J 8,11). 

W sytuacji bez wyjścia jest dzisiaj często Kościół. Cokolwiek zrobi i cokolwiek powie i tak zostanie poddany krytyce. 

Dzisiejsza Ewangelia zawiera program na dwa ostatnie tygodnie Wielkiego Postu. „Idź i odtąd już nie grzesz” (J 8,11). I na całe nasze dalsze życie. Życie tak kruche i zagrożone.


Autor: 
ks. Tadeusz Bańkowski COr


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji w niedzielę i uroczystości – jak w Oratorium św. Filipa – są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem; w dni powszednie – księża z naszej Kongregacji. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.