Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 072

31 III 2020 r. – Wtorek V Wielkiego Postu
J 8,21-30

Wszechmogący Boże, daj nam wytrwale pełnić Twoją wolę,  aby w naszych czasach lud Tobie służący * wzrastał w liczbę i zasługi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Słowa Ewangelii według Świętego Jana

 
Jezus powiedział do faryzeuszów: «Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie».
Mówili więc Żydzi: «Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?»
A On rzekł do nich: «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że Ja Jestem, pomrzecie w grzechach waszych».
Powiedzieli do Niego: «Kimże Ty jesteś?»
Odpowiedział im Jezus: «Przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdomówny, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego». A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu.
Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem i że Ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba».
Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.


Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 

 

 

 

 

Ostatnie dwa tygodnie Wielkiego Postu podprowadzają nas pod kulminację Chrystusowego Misterium Męki i Śmierci. Nad ziemskim Jezusem gromadzą się chmury. Wrogowie są coraz bardziej aktywni. Zbierają argumenty, aby Go oskarżyć. Sam Jezus nawiązuje do swej męki: „Gdy wywyższycie Syna Człowieczego…” (J 8,28). Jezus mówi ze spokojem o swojej śmierci. Wie, że jest nieunikniona. Wie, że jest koniecznym elementem planu zbawienia, którego On sam nie wymyślił, ale zgodził się realizować plan Ojca. I wie, że: „Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną” (J 8,29). 


Św. Jan Paweł II w czasie całego pontyfikatu wiedział, że Ojciec, że Jezus, że Duch Święty są z nim. Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński wiedział, że Bóg, że Maryja są z nim.


Gdybyśmy nie wiedzieli, że Bóg jest z nami – w tych dniach dla świata, dla Kościoła, dla Ojczyzny, tak trudnych – nie potrafilibyśmy trwać akceptując wszystkie ograniczenia wynikające z obecnej sytuacji. Nie lękajmy się! Tak jak nie lękali się ci dwaj nasi wielcy Rodacy.


 

Autor: 
ks. Tadeusz Bańkowski COr


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji w niedzielę i uroczystości – jak w Oratorium św. Filipa – są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem; w dni powszednie – księża z naszej Kongregacji. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.