Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 074

2 IV 2020 r. – Czwartek V Wielkiego Postu
J 8,51-59

Wszechmogący Boże, przyjdź z pomocą Twoim wiernym, którzy zanoszą prośby do Ciebie, pokładając ufność w Twoim miłosierdziu,  spraw, aby oczyszczeni ze zmazy grzechów trwali w świętym życiu * i otrzymali obiecane dziedzictwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Słowa Ewangelii według Świętego Jana

 
Jezus powiedział do Żydów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki».
Rzekli do Niego Żydzi: «Teraz wiemy, że jesteś opętany, Abraham umarł, i prorocy – a Ty mówisz: „Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki”. Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kimże Ty siebie czynisz?»
Odpowiedział Jezus: «Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, co otacza Mnie chwałą, o którym wy mówicie: „Jest naszym Bogiem”. Lecz wy Go nie poznaliście. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień – ujrzał go i ucieszył się».
Na to rzekli do Niego Żydzi: «Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?»
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem».
Porwali więc kamienie, aby rzucić w Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.


Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 

 

 Są dwa rodzaje śmierci: doczesna i wieczna, albo inaczej: fizyczna i duchowa. O tej fizycznej mówią media podając statystki zmarłych. O nią ocieramy się wszyscy w tych dniach i tygodniach.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zamiast o grzechu, o śmierci duchowej, mówi o życiu: „Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki” (J 8,51). W domyśle pozostaje, że kto nie zachowa nauki Jezusa, zazna śmierci na wieki.

Chcemy żyć, bo życie jest darem, jest wartością. Walczymy o życie wszelkimi dostępnymi i godziwymi środkami.

W tym Wielkim Poście mamy ograniczony dostęp do Sakramentów Pokuty i Eucharystii. Wykorzystajmy jednak dostępne środki uzyskiwania czy powiększania łaski uświęcającej: akt żalu doskonałego oraz Komunię duchową.

 

 

 

Autor: 
ks. Tadeusz Bańkowski COr


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji w niedzielę i uroczystości – jak w Oratorium św. Filipa – są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem; w dni powszednie – księża z naszej Kongregacji. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.