Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 078

6 IV 2020 r. – Wielki Poniedziałek
J 12,1-11

Wszechmogący Boże, z powodu własnej słabości upadamy w grzechy,  daj nam nowe życie * przez zasługi męki Twojego Jedynego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

 
Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku.
Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z Jego uczniów, ten, który Go miał wydać: «Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?» Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano.
Na to rzekł Jezus: «Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, Mnie zaś nie zawsze macie».
Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.
 


Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 

 

 

 W każdej chwili – teraz – mają miejsce różne wydarzenia: Marta przygotowuje ucztę, Łazarz zajmuje się Gościem, Maria namaszcza nogi Jezusowi drogocennym olejkiem, Judasz ubolewa nad marnotrawstwem olejku, arcykapłani planują zabić Jezusa i Łazarza, ja piszę komentarz do Ewangelii.

Nasze wybory zależą od tego czym żyjemy na co dzień, jaka jest nasza hierarchia ważności, jakie są nasze najskrytsze intencje.

Jezus to wszystko wie, kocha nas do szaleństwa, pomimo wszystko i życie za nas oddaje. Nie zniechęci się ani nie załamie, pomimo zła jakie napotka.

                                                                                                                    

Autor:
Renata Foryś-Szczepanik


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.