Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 081

9 IV 2020 r. – Wielki Czwartek
J 13,1-15

Sieger Köder, Umywanie nóg
Wszechmogący, wieczny Boże, obchodzimy pamiątkę najświętszej Wieczerzy,  podczas której Twój Jednorodzony Syn, mając się wydać na śmierć, pozostawił Kościołowi nową wiekuistą Ofiarę i Ucztę swojej miłości; * spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

 
Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.
W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.
Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał».
Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!»
Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».
A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem».


Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 

 

 

 

 

 

Dziś Chrystus mówi do nas, że jest Synem Boga Ojca, który do końca nas umiłował. Do końca czyli do Krzyża, na którym oddał swoje życie za każdego z nas. Ale zanim to nastąpi jest Wielki Czwartek,  kiedy to Jezus umywa nogi swoim uczniom. I tu Chrystus również pokazuje jaką miłością darzy wszystkich ludzi. Dla Jezusa każdy jest cenny i bardzo ważny. Jego miłość jest bezwarunkowa. On kocha nas mimo naszego grzechu i zdrady. I tu nasuwa się pytanie. Czy potrafię przyjąć miłość Jezusa? I czy pragnę nauczyć się takiej miłości?

Wielki Czwartek to dzień, w którym szczególnie modlimy się za kapłanów. Dzięki nim możemy doświadczać Bożej miłości w głoszonym Słowie, udzielanych sakramentach, szczególnie w każdej celebrowanej Eucharystii. Dziękujmy dziś Bogu za ich posługę i prośmy, aby nie zabrakło świętych kapłanów, którzy są autentycznymi świadkami Chrystusa i Jego Ewangelii.

 

 

 

Autor: Tadeusz,
należy do grona przyjaciół naszego kościoła

Jueves Aanto

* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.