Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 082

10 IV 2020 r. – Wielki Piątek
J 18,1-19,42

 
Pomnij, Boże, na swoje miłosierdzie, otaczaj nieustanną opieką i uświęcaj lud swój, dla którego Twój Syn, Jezus Chrystus, ustanowił paschalne misterium przelewając Krew swoją. Który żyje i króluje na wieki wieków. W. Amen.


Liturgia Słowa – opis Męki Pańskiej wg św. JanaCzy potrzebne było Bogu, aż takie cierpienie i posłuszeństwo Jego Syna, aby nas zbawić?

Przytulając się dziś do Krzyża, adorując go, szczególnie w tym roku, słyszę w opisie Męki Pana Naszego dwa wyraźne słowa: „Oto Człowiek” i „Pragnę”

Kim jest człowiek dla Boga? Kim jest człowiek, że Bóg ofiaruje siebie, pozwala się upokorzyć, zmiażdżyć, ubiczować? Pomimo przeogromnej grzeszności człowieka – składa dla niego dar ze swojego Syna! Psalmista woła dobitniej niż ja: „Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów …wszystko złożyłeś pod jego stopy”, a dziś oddajesz za niego życie. Wpatrując się w krzyż zaczynam rozumieć, że definicja człowieka sprowadza się do słów: istota kochana od początku przez Stwórcę; bezwarunkowo, bez miary. Nieważne, jak potoczyły się moje losy, czy jestem piękny czy niepełnosprawny, czy moi rodzice przyjęli mnie z miłością czy z lękiem – jestem umiłowanym Dzieckiem Boga, odkupionym Jego krwią. Na krzyżu Bóg zbawia mnie i podnosi. Drzewo hańby – jak uważali Żydzi, jest dla mnie błogosławieństwem – nową metryką.

Jaka jest moja odpowiedz na tę prawdę? Czy zechcę włączyć własny krzyż w męką Zbawiciela? Czy po słowach boleści „czemuś mnie opuścił” w godzinie codziennych doświadczeń, pojawi się ostatecznie „pragnę”? Daj siły Boże, aby tak było! Abym, na co dzień całkowicie pozbywała się własnej woli –  miłości swojego „ego”, przyjmując wolę Twoją, bo tylko to daje zbawcze owoce.

 

Autorka: Magdalena, należy do grona przyjaciół naszego kościoła


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.