Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 091

19 IV 2020 r. – II NIEDZIELA WIELKANOCNA, 
czyli BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
J 20,19-31

Portret Tomasz
Julia Stankova
Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu,  pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, * jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

 
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!»
Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!»
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 

 

 

 

 

 

Pan Jezus ukazuje się swoim uczniom po raz pierwszy od zmartwychwstania. Przychodzi do wieczernika, do którego wchodzi przez zamknięte drzwi. Pokazuje uczniom swoje rany. Apostołowie  byli szczęśliwi widząc swojego Pana. Nie wszyscy jednak są obecni podczas wizyty Jezusa w wieczerniku. Nie ma z nimi Tomasza zwanego Didymos.

Uczniowie opowiedzieli Tomaszowi o spotkaniu z Jezusem. O tym, że widzieli Jego rany, przebity bok. Tomasz jednak nie dowierzał tym słowom. Chciał na własne oczy przekonać się, że Jezus naprawdę żyje. Po ośmiu dniach ponownie Pan Jezus przychodzi do zgromadzonych w wieczerniku uczniów, wśród których tym razem jest Tomasz.

Wzywa Tomasza, aby podszedł i zobaczył rany, przebity bok i ślady ran na rękach.

Tomasz tym razem uwierzył, ponieważ zobaczył.

Wielu z nas zachowuje się w codziennym swoim życiu jak niewierny Tomasz. Nie wierzymy, kiedy ktoś nam o czymś opowiada, relacjonuje jakieś wydarzenie. Dopytujemy, chcemy znać jak najwięcej szczegółów. Często też sprawdzamy, pytając innych o te same sytuacje, aby zweryfikować czy nasz rozmówca mówił prawdę. Brak zaufania do siebie nawzajem, podważanie tego, co ktoś mówi, są często przyczyną wielu nieszczęść i tragedii życiowych.

Rodzice nie wierzą dzieciom, małżonkowie sobie nawzajem. Wszyscy podejrzewamy wszystkich o złe intencje i wszędzie węszymy podstęp. Sami nie wiemy już co jest prawdą, a co kłamstwem. Pytanie czy warto? Nie bądźmy jak niewierny Tomasz. Znajdźmy w sobie wiarę, aby uwierzyć na słowo, aby przyjąć za prawdę, to co słyszymy.

 

Autor:
Ewa – należy do grona Przyjaciół i Sympatyków naszego kościoła


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji w niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem, a w dni powszednie księża z naszego Oratorium. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.