Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 093

21 IV 2020 r. – Wtorek II tygodnia Okresu Wielkanocnego
J 3,7b-15

„A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego”
rzeźba miedzianego węża na Górze Nebo /Jordania/
Wszechmogący Boże, Ty w Sakramentach wielkanocnych dałeś nam zadatek nowego życia,  spraw, abyśmy głosili moc Chrystusa zmartwychwstałego * i mogli uczestniczyć w Jego chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

 
Jezus powiedział do Nikodema:
«Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha».
Na to rzekł do Niego Nikodem: «Jakżeż to się może stać?»
Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus: «Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, co widzieliśmy, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego.
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 

 

 

 

 

 

„Wywyższenie”

Jezus przy wielu okazjach swoim apostołom i uczniom oznajmiał co miało się z Nim stać. Wszyscy wiedzieli o cierpieniu, krzyżowaniu, śmierci, a nawet zmartwychwstaniu! Wiedzieli, a nie potrafili tego przyjąć i zrozumieć, bo byli głusi i ślepi na Boże słowo. Jakże często podobni jesteśmy do nich mimo, że o wszystkim już wiemy. Codziennie patrzymy na Tego, który został wywyższony za nasze grzechy i nie przeszkadza nam to w postawie wywyższania się nad drugim człowiekiem. Czy krzyż, na którym Jezus umarł, to nie jest ten sam krzyż, do którego zostały przybite nasze grzechy? „Syna Człowieczego wywyższono, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne” dlatego nie mogę wywyższać się nad nikogo stojąc w cieniu Chrystusowego krzyża.

 

 

Autor:
ks. Robert Piechnik COr


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji w niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem, a w dni powszednie księża z naszego Oratorium. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.