Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 094

22 IV 2020 r. – Środa II tygodnia Okresu Wielkanocnego
J 3,16-21

Antonella Pinciroli, ateliersantateresa.it
Boże, Ty co roku pozwalasz nam przeżywać misterium paschalne, dzięki któremu człowiek odzyskał utraconą godność i nadzieję zmartwychwstania  pokornie Cię prosimy, * spraw, abyśmy przez wytrwałą miłość osiągnęli to, co z wiarą wspominamy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

 
Jezus powiedział do Nikodema:
«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 

 

 

 

 

 

„Zabawa w chowanego”

Mimo że stworzeni jesteśmy na obraz i podobieństwo Boga, w naszych życiowych wyborach dalecy jesteśmy od ideału. Tak jak Adam w raju my też lubimy „bawić się” w chowanego. Chowamy się przed Bogiem za każdym razem gdy coś zbroimy, uciekamy od Niego gdy boimy się kary. A tymczasem każdy zbawiony powołany jest do życia w nieprzemijającej światłości, „aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu.” Dlatego nie warto zwlekać z nawróceniem tylko odważnie rzucić się w otwarte ramiona Miłosiernego Ojca! Trwający Tydzień Miłosierdzia jest dobrą do tego okazją.

Autor:
ks. Robert Piechnik COr


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji w niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem, a w dni powszednie księża z naszego Oratorium. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.