Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 095

23 IV 2020 r. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
J 12,24-26

św. Wojciech – drzwi gnieźnieńskie
Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa;  spraw, prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, * wstawiał się za nami w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Słowa Ewangelii według Świętego Jana

 
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 

 

 

 

 

 

„Hojny siewca”

Obfity plon wymaga wielkiej dbałości ze strony siewcy. Wyborne ziarno. Żyzna gleba. Walka z chwastami. Ale cała ta praca na niewiele się zda, jeżeli braknie słońca i deszczu w odpowiedniej porze. Dlatego rolnik musi być hojny i gotowy na poświęcenie aby jego trud przyniósł owoce. Boski siewca szczodrobliwą ręką rzuca ziarna w glebę naszych serc aby owoc, który przyniosą był godny nagrody wiecznej. Bóg nie boi się poświęcenia tego co najcenniejsze i do takiej hojnej postawy zaprasza swoje dzieci.

 

Autor:
ks. Robert Piechnik COr


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji w niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem, a w dni powszednie księża z naszego Oratorium. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.