Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 099

27 IV 2020 r. – Poniedziałek III tygodnia Okresu Wielkanocnego
J 6,22-29

12 koszów ułomków – Elena Murariu
Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości;  spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, * a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

 
Nazajutrz, po rozmnożeniu chlebów, tłum stojący po drugiej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie.
A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?»
W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».
Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?»
Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 

 

 

 

 

 

„Daj, daj… Ciebie prosimy… Ciebie prosimy…”

Z jakich powodów szukam Jezusa?

Tłum z dzisiejszej Ewangelii szuka Jezusa, ponieważ otrzymał chleb i jadł do sytości, więc przyszli po więcej. Sam Jezus mówi: „Szukacie Mnie nie, dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta”…

Prawdą jest, że Bóg karmi do syta, daje więcej niż potrafimy zjeść, zaspokaja nasze potrzeby, dla wielu ludzi jest to wystarczająca prowokacja do poszukiwania Boga.

Podobnie jest w naszym życiu, chcemy jeść do syta, nie chcemy być głodni, pełni niepokoju i lęku. Nie to jest jednak najważniejsze. Nie skupiajmy się na tym, co przemija. „Nie zabiegajmy o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne”.

Mam szukać Jezusa, dlatego, że jest moim Panem i Bogiem. Jezus chce nam dać wszystko, czyli Siebie, dlatego każdego dnia otrzymujemy wieczny pokarm, Jezusa w Eucharystii. Zamiast mówić: ”daj… daj… Ciebie prosimy”, powiedz w głębi duszy: ”Bądź uwielbiony Jezu… Pan mój i Bóg mój”!

Autor:
ks. Wiesław Frączek COr


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji w niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem, a w dni powszednie księża z naszego Oratorium. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.