Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 100

28 IV 2020 r. – Wtorek III tygodnia Okresu Wielkanocnego
J 6,30-35

Boże, Ty otwierasz bramy swojego królestwa dla odrodzonych z wody i Ducha Świętego,  umocnij w łasce swoich wiernych, * aby oczyszczeni z wszystkich grzechów osiągnęli dobra przez Ciebie obiecane. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

 
W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: 
«Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”».
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu».
Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!»
Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 

 

 

 

 

Jeden z piękniejszych fragmentów Ewangelii św. Jana i niezwykły dialog miedzy Jezusem i poszukującym zrozumienia.  Każdy z nas może siebie odnaleźć w tym poszukującym. Tak, jak to zrobiła Chiara Lubich, założycielka Ruchu Focolari, która powiedziała: „Wszystkie stronice, które napisałam, nie mają żadnej wartości, jeśli dusza, która je czyta, nie kocha, nie jest w Bogu. Mają wartość, jeśli to Bóg w niej je czyta”

Pozwól, aby Bóg w Twojej duszy czytał twoje stronice życia….

Tak, Jezu! To ja Jestem tym poszukującym Ciebie, ponieważ masz wielką moc i czynisz rzeczy zadziwiające, które zachwycają i zadziwiają, dają mi perspektywę wydarzeń niezwykłych.

Chcę widzieć Twoje znaki  i  Tobie uwierzyć (J 6,30). Ponieważ  ciągle widzę wielkie cierpienie milionów ludzi walczących z epidemią, widzę cierpienie ludzi nie mogących pożegnać swoich bliskich… widzę Hostię, którą codziennie kładą na Ołtarzu i wołam jakby dla usprawiedliwienia: „Oto Wielka Tajemnica…” słyszę i dotykam Słów Ewangelii, która w Tygodniu Biblijnym nabiera szczególnego znaczenia.

Jezu! mówisz do mnie i bardzo jasno wyjaśniasz priorytet swojej misji: „to nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. /…/ chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu”.  „Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.”

Z wiarą spojrzeć i nasycić się Bogiem; z miłością spożyć Chleb z Nieba, to pozwolić, aby Bóg czytał w mojej duszy historię mojego życia.

Wszystkie stronice historii mojego życia, które napiszę, nie mają żadnej wartości, jeśli moja dusza, nie kocha i nie jest w Bogu.

 

odpowiedz na pytania:
–  dlaczego poszukuję Jezusa?
–  czy pamiętam, że moim powołaniem jest życie wieczne?
–  z kim piszę historię mojego życia?
–  jak wygląda moje dziękczynienie po spożyciu Chleba z Nieba?

 

Autor:
ks. Wiesław Frączek COr


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji w niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem, a w dni powszednie księża z naszego Oratorium. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.