Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 104

2 V 2020 r. – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
J 19,25-27

Pokorna Służebnica Pańska, Pani Częstochowska, Czarna Madonna – dayenu.pl
Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę,  spraw łaskawie, aby dzięki wstawiennictwu naszej Matki i Królowej * religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna rozwijała się w pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

 
Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja».
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 

 

 

„Od tej godziny wziął Ją do siebie”

Ile może być warty czas? Czy wiesz ile warta jest godzina twojego życia? Przecież jest to jedna z niewielu rzeczy na tym świecie, która jest tak naprawdę bezcenna.

Św. Jan znał wartość czasu. Nauczył się tej sztuki już wcześniej u Jana Chrzciciela. Wiedział również, jakie znaczenie ma wtargnięcie Boga w nasz czas i dlatego zwracał uwagę na godzinę. W Ewangelii odnotował godzinę swego pierwszego spotkania z Jezusem Chrystusem i godzinę przyjęcia Jego matki za swoją.

To były bezcenne godziny w Jego życiu. Świat mówi: czas to pieniądz. Św, Jan mówi czas to łaska, którą daje Bóg i przestrzeń, w której mogę usłyszeć głos Boga, nawet z wysokości krzyża.  Umieć się zatrzymać i zasłuchać w słowo Boga. Jan usłyszał słowa Jezusa: „Synu, oto matka Twoja”. Św. Jan Bosko powiedział kiedyś: „Albo będziesz świętym, albo będziesz nikim”, trzeba więc pójść i słuchać Jezusa, i odkryć smak Jego słowa. Szczęśliwi są ci, którzy odpowiadają na Bożą łaskę, bo „w sercu każdej istoty ludzkiej jest ucho Boga. Ludzkie uszy słyszą ludzkie głosy. Ucho Boga słyszy głos serca”. Kiedy nasze serce słucha słowa Bożego, wszystko samo się upraszcza, a pozostaje to, co najważniejsze.  „Kiedy wzrasta w nas Słowo Boże, ludzkie słowa zanikają” (św. Augustyn)

Bóg od nas oczekuje jedynie miłości, ponieważ według nauki św. Pawła jest ona więzią wszelkiej doskonałości.

Czy już wiesz ile warta jest godzina twojego życia?

Autor:
ks. Wiesław Frączek COr


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji w niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem, a w dni powszednie księża z naszego Oratorium. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.