Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 105

3 V 2020 r. – IV Niedziela Wielkanocna, Dobrego Pasterza
J 10,1-10


Mam na imię Piotr i wraz z bratem (na zdjęciu po prawej) jesteśmy związani z Tarnowskim Oratorium od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Obecnie studiuję finanse na Imperial College w Londynie.Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich radości,  niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, * podążając za zwycięskim Pasterzem. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych».
Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.
Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 

 

 

W dzisiejszym czytaniu Ewangelista Jan przedstawia Chrystusa jako Dobrego Pasterza, który prowadzi nas do życia.

Chrystus mówi „Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem” (J 10,1), zwracając uwagę na sposób w jaki dobry pasterz dociera do swoich owiec: ma być to sposób otwarty, bezpośredni, a nie podstępny, zawiły. Przykład Chrystusa-Bramy jest bardzo ważny w kontekście naszych modlitw o nowe powołania, ponieważ to dzięki otwartości powołany staje się „znakiem miłości Bożej w świecie, która nie wyklucza ani nie wyróżnia nikogo.” (Jan Paweł II, Redemptoris Missio).

Chrystus Dobry Pasterz prowadzi owce swoim głosem: „owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je” (J 10,3). Bóg w osobisty sposób porozumiewa się z nami, przede wszystkim przez nasze sumienia (które z tego powodu Filipiński Święty Jan Henryk Newman często nazywał „Głosem Boga”), słowa Pisma Świętego i Liturgię. Wiele innych głosów w świecie konkuruje o naszą uwagę, lecz one tylko okradają nas z życia: „są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce” (J 10,8).

Głos Dobrego Pasterza daje życie, bo pochodzi od kogoś, kto nas zna: „Panie, przenikasz i znasz mnie, Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły, widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane” (Ps 139,2-3). Pan Jezus zna nas dobrze, bo był tam, gdzie my. On stał się jednym z nas i poznał ludzkie życie aż do śmierci, by przez swoje zmartwychwstanie otworzyć nam drogę do nieba. Chrystus Dobry Pasterz sam nam wyznaczył drogę do nowego życia i zaprasza by za nim pójść: „Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości” (J 10,10).


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji w niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem, a w dni powszednie księża z naszego Oratorium. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.