Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 108

6 V – Środa, Świętych Apostołów Filipa i Jakuba
J 14,6-14

Chrystus Pantokrator – Lyuba YatskivBoże, Ty co roku pozwalasz nam przeżywać radość ze święta apostołów Filipa i Jakuba,  przez ich wstawiennictwo daj nam udział w męce i zmartwychwstaniu Twojego Syna, * abyśmy mogli oglądać Twoją chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Tomasza:
«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».
Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 

 

 

 

 

To niezwykłe, że człowiek buduje drogi. Gdziekolwiek się pojawi, tam wytycza drogi. I robi to od zawsze. Dobra droga jest sztuką, ponieważ musi prowadzić do celu i być bezpieczna. Człowiek potrzebuje drogi. „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”. Nic dziwnego, że Jezus jest Drogą prowadzącą do Ojca. Wystarczy tylko iść Jego śladem. Jest wzorem, jak pełnić wolę Ojca i jak do Niego dojść. Próbujmy być takimi jak ON. Naśladujmy Go we wszystkim, w relacji do Ojca, a wtedy o cokolwiek poprosimy w Jego imię, będąc w nim, to otrzymamy.

 

Autor:
kl. Patryk Żelichowski COr


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji w niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem, a w dni powszednie księża z naszego Oratorium. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.