Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 110

8 V – Piątek, Św. Stanisława Biskupa i Męczennika,
Głównego Patrona Polski, Patrona diecezji tarnowskiej
J 10,11-16

Portret św. Stanisława Biskupa i Męczennika,
franciszkanska.plWszechmogący Boże, święty Stanisław, biskup, nieustraszenie broniąc Twojej chwały, padł pod ciosami prześladowców,  spraw, abyśmy dzięki jego wstawiennictwu * aż do śmierci trwali w nienaruszonej wierze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział:
«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz».
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 

 

 

 

 

Zazdrość. Jakie to ludzkie, takie „nasze”. To my, chrześcijanie, najlepiej znamy Jezusa i tylko nam wolno o nim mówić. Dziś Jezus mówi, że są też inni, którzy Go nie znają i On musi do nich iść, musi ich przyprowadzić do Ojca. Nie jesteśmy w niczym od nich lepsi. Budzi to w nas dziecięcą zazdrość, chęć bycia w takiej bliskości z Jezusem, by mieć Go na wyłączność. Pamiętajmy, że Bóg ma serce dla nas wszystkich, dla każdego ma przygotowane mieszkanie i dla nas wszystkich wystarczy miejsca, wystarczy miłości. Dajmy innym poznać Jezusa.

 

Autor:
kl. Patryk Żelichowski COr


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji w niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem, a w dni powszednie księża z naszego Oratorium. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.