Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 114

12 V – Wtorek V Tygodnia Wielkanocnego
J 14,27-31aBoże, Ty przez zmartwychwstanie Chrystusa przywróciłeś nam życie wieczne;  umocnij naszą wiarę i nadzieję, * abyśmy z ufnością oczekiwali spełnienia Twoich obietnic. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie. Ale niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał».
 
 
 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 

 

 

 

 

POKÓJ Boży jest darem z Nieba… Najlepszą odpowiedzią Miłości Pana wobec wszystkiego, co rodzi w nas lęk… Słowa Jezusa: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam… są powtarzane każdego dnia w czasie Eucharystii w obrzędzie Komunii Świętej… Codziennie też w czasie Mszy Świętej słyszymy słowa celebransa: „Przekażcie sobie znak pokoju!” Oznacza to, że chrześcijanin jest człowiekiem niosącym Boży Pokój. To sprawia, że staje się błogosławieństwem dla swoich sióstr i braci [„Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9)]. Jezus dodaje: Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka… Potężnie brzmią Słowa Pana… Są jak wielki snop światła z Nieba… Przyjęte z wiarą wnikają w nasze ja, przenikają codzienność, rodzą ufność, która jest z Boga i dlatego nigdy nie umiera… Zatem Pokój Boży jest też najlepszym lekarstwem na niepokój, który nas trawi… Ale dar staje się w pełni darem, o ile pozwolimy się obdarować, zaś medykament przywraca nam zdrowie, o ile zgadzamy się, by został nam zaaplikowany… Tu potrzebna jest wielka ufność wobec MIŁOŚCI Boga i gotowość, by przyjąć to, co Stwórca chce nam dać…

Więcej na http://zuchbozy.blogspot.com/2013/04/niech-sie-nie-trwozy-serce-wasze-ani.html

 

 

Autor:
ks. Paweł Cyz COr


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji w niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem, a w dni powszednie księża z naszego Oratorium. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.