Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 117

15 V – Piątek V Tygodnia Wielkanocnego
J 15,12-17

Sergii RadkevychWszechmogący Boże, daj nam godnie przeżywać tajemnice wielkanocne, które z radością obchodzimy, * a moc Chrystusa zmartwychwstałego niech nam zapewni obronę i zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».


 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 

 

 

 

 

Jezus stosuje powtórzenie (wie, że „repetitio est mater studiorum”): To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali (…). To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali…

Co zrobić, żeby kochać? Potrzebujemy PRZYJĄĆ i PRZYSWOIĆ sobie MIŁOŚĆ oraz TRWAĆ w MIŁOŚCI [Jezus powiedział: „Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15,9)].

Dla mnie „TRWANIE w MIŁOŚCI” to:

  1. Życie w łasce uświęcającej.
  2. Głęboka wiara, że moje życie „dzieje się” na Bożych dłoniach (zob. Iz 49,16) – przed obliczem Boga, który jest MIŁOŚCIĄ.
  3. Zadomowienie się w Królestwie Bożym – odkrywanie swojego miejsca w Bożym świecie.
  4. Pragnienie ciągłej modlitwy.
  5. Słuchanie i rozważanie Słowa Bożego.
  6. Przyjmowanie Komunii Świętej.
  7. Tworzenie Bożych relacji z ludźmi.
  8. Wierność drodze Bożego powołania.

 

Autor:
ks. Paweł Cyz COr


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji w niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem, a w dni powszednie księża z naszego Oratorium. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.