Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 118

16 V – Święto Św. Andrzeja Boboli, Prezbitera i Męczennika, Patrona Polski
J 17,20-26

Sergii RadkevychBoże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci,  spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, * za które oddał życie święty Andrzej, męczennik. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
«Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».


 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 

 

 

 Jest Wielki Czwartek. Trwa ostatnia wieczerza…

Jezus woła do Boga Ojca: Ojcze Święty…! Ojcze…! Ojcze sprawiedliwy! Pan modli się o jedność Kościoła [Oby się (…) zespolili w jedno…]. Prosi, by MIŁOŚĆ połączyła wszystkich chrześcijan (ludzi). Jezus JEST w pragnieniu MIŁOŚCI Trójcy Przenajświętszej, które jak słońce opromienia całą ziemię. To pragnienie sprawia, że ludzie zbliżają się do Boga i do siebie nawzajem.

Pan zapewnia, że MIŁOŚĆ się nie skończy [Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał…]. Bo MIŁOŚĆ to Bóg, który nigdy nie przestanie dawać siebie i dzielić się sobą…

 

Autor:
ks. Paweł Cyz COr


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji w niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem, a w dni powszednie księża z naszego Oratorium. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.