Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 119

17 V – VI Niedziela Wielkanocna,
J 14,15-21

Marta Krysa
kiedyś należąca do Oratorium Młodych i Chóru „Paradiso”,
dzisiaj zaliczająca się do grona przyjaciół i sympatyków Kościoła Świętego Filipa Neri,
studentka filologii hiszpańskiej oraz siostra znanego i cenionego artysty AlvaroWszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu;  niech misterium paschalne, które wspominamy, * przemienia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.
Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».


 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 

 

 

 

 

Jezus dokonuje pewnego rodzaju podziału, podziału na świat i na swoich uczniów. Świat nie zna prawdy i nie może jej przyjąć, nie widzi i nie zna Ducha Świętego. Uczniowie to ludzie Jezusowi bliscy, którym ufa, którzy Go znają i w których przebywa Duch Święty. W pierwszym odruchu pewnie łatwiej nam zaliczyć się do grona uczniów, bo przecież wierzymy, modlimy się, nie jesteśmy tacy źli i zepsuci. A może warto zastanowić się dzisiaj czy nie należę jednak do świata, o którym mówi Jezus, do świata, który Go nie zna, który jest zamknięty na Jego działanie i który mimo, że słyszy Jego głos, to go nie słucha i nie przyjmuje? Niezależnie od tego, do której grupy ostatecznie należysz, pamiętaj, że Jezus zapewnia nas dzisiaj: „Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was”. Jezus chce dzisiaj do Ciebie przyjść z Duchem Prawdy, z Duchem Pocieszycielem. Chce przyjść szczególnie do tych miejsc w Twoim sercu, gdzie może udajesz, gdzie chowasz się za „fałszywym ja”, gdzie nie czujesz się wolny. Po prostu pozwól Mu działać. Tyle wystarczy.

 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji w niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem, a w dni powszednie księża z naszego Oratorium. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.