Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 122

20 V – Środa VI Tygodnia Wielkanocnego 
J 16,12-15


Wszechmogący Boże, obchodzimy uroczyście pamiątkę zmartwychwstania Twojego Syna,  spraw, abyśmy dzielili radość wszystkich świętych, * gdy On przyjdzie w chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».


 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 

 

 

 

 

Słowo Boże jest żywe i niezgłębione. Nigdy nie odkryjemy  go w pełni. Nie starczy nam na to życia. Sam Jezus dziś mówi: „Zbyt wiele mam wam do powiedzenia”.

Duch Święty, którego ma posłać Jezus ma nas oświecić, otworzyć i to co w wierze najważniejsze: doprowadzić do mojej relacji z Bogiem.

Nie poznamy wszystkiego od razu, ale współpracując z Duchem Świętym powoli, ale i konsekwentnie zaczniemy rozumieć to, do czego nas Bóg zaprasza – do miłości.

Nie próbujmy wszystkiego zrozumieć sami. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Lepiej otwórzmy się na Ducha Świętego – niech On nas poucza.

Autor:
ks. Mirosław Jasnosz COr


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji w niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem, a w dni powszednie księża z naszego Oratorium. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.