Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 123

21 V – Czwartek VI Tygodnia Wielkanocnego 
J 16,16-20


Boże, Ty dajesz swojemu ludowi udział w łaskach odkupienia, * spraw, abyśmy się zawsze radowali ze zmartwychwstania Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie».
Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: «Cóż to znaczy, co nam mówi: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”; oraz: „Idę do Ojca”?» Mówili więc: «Cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada».
Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: «Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość».


 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 

 

 

 

 

 

Niejednokrotnie zdarza się nam, że konsultujemy z kimś nasze wątpliwości i problemy. Rozmawiamy i doradzamy się innych.

Braterska pomoc to oczywiste i naturalne zachowanie człowieka.

W dzisiejszej Ewangelii również mamy do czynienia z podobną sytuacją. Uczniowie rozmawiają i pytają między sobą co oznaczają słowa Jezusa, których nie rozumieją.

Jednak Jezus jak zawsze jest pierwszy i wiedząc o tym, sam zaczyna tłumaczyć uczniom prorocze słowa.

Są takie sytuację, w których zawodzi ludzki rozum i doświadczenie. W których człowiek rozkłada ręce, czuje się całkowicie bezradny.  Nie potrafi pomóc.

Wtedy musimy wiedzieć, że mamy Jezusa. Jego zawsze możemy pytać. On wszystko nam tłumaczy.

Zastanówmy się dziś: kogo radzę się w wątpliwościach? U kogo szukam porady i pomocy?

U znajomych i przyjaciół czy u Jezusa…

Autor:
ks. Mirosław Jasnosz COr


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji w niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem, a w dni powszednie księża z naszego Oratorium. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.