Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 124

23 V – Sobota VI Tygodnia Wielkanocnego 
J 16,23b-28

Święte Oblicze, Sergii Radkevych

 


Prosimy Cię, Boże, pobudzaj zawsze nasze serca do pełnienia dobrych uczynków,  abyśmy dążąc do tego, co doskonałe, * nieustannie przeżywali paschalne misterium. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.


Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga.
Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca».


 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 

  

 

Nasz Ojciec jest hojny w dawaniu. Nie odmawia nikomu, kto prosi w imię Jego Syna. Czytamy dziś w Ewangelii: „O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje”.

Prosić w imię Chrystusa, to znaczy prosić w imię przyjaźni, w imię mojej relacji z Nim.

Bóg nie odmówi swojej łaski, temu kto jest przyjacielem Jego Syna.

Jeśli jestem blisko Jezusa, mogę dostąpić naprawdę wielkich rzeczy.

Jeśli jestem blisko Jezusa mogę prosić o cokolwiek.

Jeśli jestem blisko Jezusa…

Wszystko zaczyna się od mojej z Nim bliskości.

 

Autor:
ks. Mirosław Jasnosz COr


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji w niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem, a w dni powszednie księża z naszego Oratorium. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.