Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 125

24 V – Niedziela: Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Mt 28,16-20

Marcin Krysa
od lat związany z kościołem Świętego Filipa Neri w Tarnowie.
Dawniej ministrant, lektor, kantor,
dzisiaj łudząco podobny do artysty Alvaro;
przyjaciel Kongregacji.
 

 


Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury,  spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie * i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.


Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl

 

 

 

 


 

 

 

Po pojmaniu i zamordowaniu Jezusa jego uczniowie odcięli się od świata. Byli pogrążeni w żałobie, smutku i rozpaczy, a także żyli w strachu o swoje życie. Dowiedziawszy się, że Nauczyciel zmartwychwstał i czeka na nich w Galilei udają się tam mimo swoich lęków, wątpliwości i „obawy przed Żydami”. Mają do przejścia około dwóch dni drogi i jasno wytyczony cel – spotkanie z Panem.

Każdy kto choć raz był na pielgrzymce wie doskonale, że jest to czas modlitwy, ale przede wszystkim rozmowy. Przez te dwa dni uczniowie zapewne prowadzili gorące dyskusje na temat słów Jezusa, który niejednokrotnie przygotowywał ich na swoją śmierć i zmartwychwstanie, jak również wracali wspomnieniami do samego dnia Męki Pańskiej. Rozmawiali też prawdopodobnie o trzech ostatnich latach swojego życia, podczas których towarzyszyli Jezusowi na co dzień, słuchając Jego nauk, prowadząc z nim indywidualne rozmowy i będąc świadkami Jego licznych cudów.

Mimo, iż uczniowie doskonale znali Jezusa i szli do Galilei tylko po to, aby Go tam spotkać, to gdy go ujrzeli niektórzy nadal wątpili. Nie jest tu mowa o jednym uczniu, lecz kilku ponieważ Ewangelista pisze: „niektórzy jednak wątpili”. Jezus nie czeka, aż wszyscy uwierzą, że powstał z martwych, ale wtedy, kiedy wie, że niektórzy nadal są duchowo wypaleni nakazuje uczniom iść na cały świat i nauczać wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wiara jest niesłychaną łaską. Można żyć w bliskości Jezusa latami, słuchać na co dzień Jego słów, być naocznym świadkiem Jego cudów, a mimo to wątpić. Pamiętajmy więc dziś w modlitwie o kapłanach, dla których bliskość obecności Jezusa stała się codziennością. Być może niektórym bliskość ta spowszedniała, a inni żyją przepełnieni wątpliwościami. Poświęćmy więc choć pięć minut swojego wieczornego pacierza na prośbę o silną wiarę dla nich, ponieważ księża są w prostej linii spadkobiercami zadania, które na apostołów nałożył Chrystus.

 

 

 

 

 


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji w niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem, a w dni powszednie księża z naszego Oratorium. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.