Aktualności,  Familiaris Tractatio Verbi Divini,  ON-LINE

Familiaris Tractatio Verbi Divini* 126

25 V – Poniedziałek VII Tygodnia Wielkanocnego
J 16,29-33

u Sióstr Sacré Coeur: św. Magdaleny Zofii Barat

Założycielki Zgromadzenia

Święte Oblicze, Sergii Radkevych

 


Wszechmogący Boże, niech zstąpi na nas moc Ducha Świętego,  abyśmy z wiarą przyjmowali Twoją wolę * i wypełniali ją w życiu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.


Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Uczniowie rzekli do Jezusa: «Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś».

Odpowiedział im Jezus: «Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną.
To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat».


 
Oto słowo Pańskie.


za: brewiarz.pl


 

 

 

 

 

 

„Wszystkowiedzący”

W dzisiejszej krótkiej perykopie Ewangelii uczniowie wpadają w zachwyt kiedy odkrywają, że Jezus wszystko wie! Dla nich jest to punktem wyjścia do stwierdzenia: „Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś”. W odpowiedzi Jezus wylewa na nich kubeł zimnej wody i w obliczu nadchodzących prześladowań przypomina: „Odwagi! Ja zwyciężyłem świat”. I o tym nigdy nie możemy zapomnieć.


Autor:
ks. Robert Piechnik COr


* Nawiązujący do sposobu św. Filipa Neri – krótki, przystępny komentarz do Liturgii Słowa. Autorami refleksji w niedziele i święta są świeccy, osoby w różny sposób związane z naszym duszpasterstwem, a w dni powszednie księża z naszego Oratorium. Mamy nadzieję, że ta propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem, pomoże w przygotowaniu się do Mszy św., będzie także okazją do lepszego poznania osób, które z widzenia znamy z kościoła.